NAŠE VIZE

Hlavní myšlenkou je obnovit zaniklou obec Vrchbělá a propojit přírodu, bydlení a sport.


Vrchbělá - všesportovní areál s bydlením je náš pohled na způsob žití, který má tento areál nabízet každému svému uživateli. Je to filozofie, jak trávit volný čas, kterého máme všichni stále méně. Nabídka úžasného prostředí pro každodenní život s plnohodnotnou náplní a velká škála aktivit pro Vás, Vaše ratolesti, ale i nejstarší generace Vaší rodiny. Je to návrat ke kořenům, nejen díky myšlence obnovy původní osady Vrchbělá, ale i díky prostředí, ve kterém se návštěvníci areálu či budoucí obyvatelé budou nacházet. Kvalitní život v přírodě pro všechny generace je naším cílem. Odtrhnout děti od vymožeností moderních technologií a nabídnout jim čas strávený na čerstvém vzduchu, ať už se sportovní náplní či bez ní, je pro nás jedna z hlavních výzev. Zapojení všech věkových skupin do aktivního života je další z našich hlavních cílů stejně jako priorita pečovat o místní přírodu s nejlepším svědomím a nadále ji udržovat ve stavu, kdy se bude moci přirozeně rozvíjet jako po odchodu sovětských vojsk.