OBČANSKÁ VYBAVENOST

Vybudování občanské vybavenosti včetně potřebných služeb je nutností pro úspěch jakéhokoliv projektu. 1. Klubové zázemí 

Slouží celé řadě různých účelů. Dobře poslouží například pro mimoškolní výuku dětí a mládeže, ke školení dospělých, pro besedy, porady, schůze, přednášky, k promítání filmů, k některým druhům zájmové umělecké činností, k promítání diapozitivů a prohlížení fotografií, ke hře společenských her, ke společné práci při výrobě předmětů všední denní potřeby, k pořádání vánočních besídek i jiných oslav, k přípravě činností provozovaných jinak mimo klubovnu apod.

2. Penzion - ubytování hotelového typu

Pro návštěvníky areálu, kteří by se rádi zdrželi delší dobu. Lidé hledající odpočinek mohou navštívit některé z řady sportů, které areál nabízí. Rekreační atmosféru poznají v celém areálu. Případně můžou vyrazit na delší procházku k Máchovu jezeru nebo na hrad Bezděz.

3. Služby (sauna, posilovna, zázemí pro cvičení a spinning)

Blahodárné účinky sauny na tělo i mysl člověka jsou dlouhodobě známé. Důležitou součástí venkovní sauny je samozřejmě místo pro ochlazení. Pokud máte možnost přírodního zdroje vody, jako je rybník či jezero, je to ideální. Výhodou venkovní sauny je právě možnost kontaktu s přírodou, kdy přímo ze sauny skočíte do rybníka, sněhu a podobně.

4. Plavecký areál - koupací jezero

Přírodní koupací a plavecký areál by měl být součástí každého volnočasového projektu.

5. Dětská školka

Vstup do školky je prvním krokem do společnosti. Právě sociální zkušenosti, které dítě získá ve školce, určují v budoucnu jeho vztah a roli ve skupině. Je proto důležité, aby školka byla postavena i ve Vrchbělé a byla k dispozici všem dětem.

6. Rodinné centrum

Interiérové dětské hřiště, kde si děti zařádí a rodiče odpočinou. Rodinné centrum, nabízí pestrou nabídku kroužků, kurzů, přednášek a cvičení nejen pro maminky a jejich miminka, ale také pro předškoláky, školáky a ostatní členy rodiny.

7. Dům seniorů

Poskytnout v nich všem seniorům bezpečí, potřebný servis, ochranu a pocit rodinného prostředí považujeme za čest konat vše pro spokojenost našich seniorů. Stejně jako najít jejich aktivní využití v podzimu života.

8. Potraviny

Minipotraviny - menší obchod se základními lokálními surovinami, ke kterým se stále více vracíme. Důležitou součástí každé obce je obchod, kde si můžete koupit každé ráno čerstvé pečivo k snídani. Po práci nakoupit jídlo na večeři. Rádi bychom podpořili menší pěstitele, kteří by mohli na tržišti prodávat své produkty.

9. Mini bio farma

Naším záměrem je pěstovat vlastní potraviny a být díky tomu určitým směrem soběstační. Vlastní zahrada - byliny, zelenina, ovocný sad - to jsou naše vize.

10. Zahradnictví

Prostor pro pěstování květin, dřevin a trávníků nejen pro golfové hřiště.