OBYTNÁ ČÁST

Záměrem je vybudovat nové stavební parcely pro výstavbu rodinných domů či realizovat projekty řadových rodinných a bytových domů, ale i rekonstruovat stávající budovy, které zde zůstaly po odchodu sovětských vojsk, a tyto využívat nejen pro běžné bydlení, ale i pro bydlení určené starším generací.

Diskutujeme o:

Vybudování cca 200 pozemků o velikosti cca 800 až 1.900m2

Vybudování "Bytových domů" - domy s například 6-8 bytovými jednotkami

Vybudování "Řadových domů"

Domově seniorů/dům s pečovatelskou službou - rádi bychom společně s vedením města uspokojili stále rostoucí poptávky

Rekonstrukce bývalých budov - bytový dům po armádě, ten by sloužil jako ubytování pro zaměstnance areálu či "První bydlení" - bytový dům pro mladé páry - byty 1KK/1+1/2KK/2+1