SPORTOVNÍ ZÓNA

Motto: místo pro oddech a aktivní pohyb pro každého je úmysl projektu

Rádi bychom rozšířili škálu sportovních aktivit, které nabízí Všesportovní areál Středočeského kraje, a navázali tak na myšlenku jeho tvůrce.


Základní části sportovní zóny:

1. Inline dráhy, pěší stezky a jejich využití během zimního období v podobě běžkařských stezek:

Rozšíření aktuálních inline drah a pěších stezek nabídne návštěvníkům možnost vybrat si pokaždé jinou trasu. Běžkařská stezka je zase ideální aerobní sport během zimního období.

2. Tenisové kurty a fotbalová akademie:

Pro ty, kteří mají rádi tyto sporty, bychom chtěli doplnit projekt také o 4 tenisové kurty a 2 fotbalová hřiště. Oba sporty jsou fenomén, jeden ve světě individuálníc sportovců, druhý v kolektivních sportech.

3. Koňská farma - písečné a travnaté kolbiště

Místní prostředí je skvělou příležitostí nejenom k projížďce, ale také pro všechny co chtějí poznat a vyzkoušet si, jaké to je pečovat o koně.

4. Golfové hřiště

Vybudování golfového hřiště je jedna z možností, jak prostředí na Vrchbělé využít. Zasadit golfové hřiště do místní přírody je záměr, který má přinést pozitivní dopady nejen pro golfisty, pro které by hra v místním prostředí byla bez pochyb velkým zážitkem. Většina golfových hřišť po celém světě naráží na skutečnost, že vzniknou na ploše bývalých zemědělských ploch, což se nelíbí půdním fondům, které se brání zabírání zemědělské půdy. V případě Vrchbělé máme výhodu, že bychom tento problém nemuseli řešit, využití místních ploch by mělo mít pozitivní dopad i na zdejší krajinu, která spadá pod CHKO Kokořínsko a Ptačí oblast NATURA 2000. Právě pro udržitelnost Ptačí oblasti se potřebujeme o místní krajinu pravidelně starat, což jde v roku v ruce s údržbou golfového hřiště, které taktéž potřebuje pravidelnou péči.

5. Rybaření - rybolovné rybníky

Rybaření patřilo k tomuto místu, dokladem toho jsou zdejší rybníky. Jejich rekultivací bychom chtěli přispět k opětovnému chovu ryb, ty by mohly být k prodeji i mimo vánoční svátky. Kromě rybochovné funkce však sebou existence rybníka přináší i řadu dalších neméně důležitých funkcí vodohospodářských, ekologických, klimatických či krajinných. Zatímco v dnešní době stavy hospodářsky cenných ryb ve světových oceánech a mořích z důvodu nadměrného lovu dramaticky klesají, zmíněný akvakulturní chov je prakticky nevyčerpatelný.

6. Dětská hřiště

Hry děti rozvíjí fyzicky, motoricky, psychologicky, intelektuálně i sociálně. Dětské hřiště má pro zdraví a všestranný rozvoj dítěte nesmírný a neodmyslitelný význam, to bychom si stále měli uvědomovat. Hřiště nabízí dětem hru a pohyb v blízkosti bydliště, mohou se tam vyžít kdykoliv během svého volného času a také i během školní docházky.